Oferta

 • projektowanie budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych, usługowych, hal, budynków inwentarskich dla rolników (stodół, obór, chlewni, stajni), gospodarczych, garażowych, warsztatów samochodowych, myjni, masarni, piekarni, projekty technologiczne,
 • projekty przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania i rozbiórek,
 • kierownictwo oraz nadzór budowlany, pełnienie funkcji inspektora budowlanego,
 • kompleksowe doradztwo w procesie inwestycyjnym (od zakupu działki poprzez ustalenia warunków dostaw mediów po uzyskanie pozwolenia na budowę),
 • doradztwo i projektowanie na terenach górniczych (projekty zabezpieczeń przed wpływem eksploatacji górniczej) poparte długoletnim doświadczeniem,
 • ekspertyzy budowlane,
 • przeglądy techniczne budynków,
 • kosztorysy inwestorskie na potrzeby kredytów hipotecznych,
 • kosztorysy różnicowe o zwrot kosztów zabezpieczeń budynków na terenach objętych szkodami górniczymi
 • adaptacje projektów typowych , katalogowych (gotowych) wraz z projektem zagospodarowania terenu,
 • współpraca z biurami barażowymi : projekty instalacji sanitarnych wod-kan, co, instalacji elektrycznych,
 • uzyskiwanie uzgodnień przeciw pożarowych, sanitarnych, konserwatorskich, weterynaryjnych,
 • projekty drogowe zjazdów na działkę,
 • przygotowanie decyzji, raportów środowiskowych, decyzji o warunkach zabudowy, operatów wodno- prawnych,
 • charakterystyki energetyczne oraz świadectwa energetyczne,
 • dokumentacja oddania budynku do użytku,
 • aranżacje i projektowanie wnętrz,
 • projekty termoizolacji budynków oraz elewacji,

 

Partnerzy :